Меню

Съхранение

От всички масла на Rosita рибеното масло от черен дроб на Европейска химера е най-стабилното. Въпреки това правилното съхранение е важно за запазване на хранителните му стойности. Светлината ускорява процесът на окисление, което от своя страна предизвиква по-бързото гранясване на маслото. Точно поради тази причина маслото се произвежда в малки тъмни стъклени бутилки. Най-благоприятният начин за съхранение на маслото е на тъмно, хладно и сухо място, далече от източници на светлина и топлина.

След всяка употреба маслото трябва незабавно да се затвори.

Вече отворени бутилки трябва да се съхраняват при температури под 4-6 °C (39 -43 °F)

За по-дългосрочо съхранение маслото може да се сложи във фризер.

Избягвайте всякакъв контакт на капкомера с други повърхности и с кожата.

Rosita Ratfish Liver Oil™ - 50ml
Какво е Rosita Ratfish Liver Oil™    Рибено масло от дива европейска химера, плуваща в далечните ...
260,00 лв.
Сравнение на продукти