Ratfish Oil - Изключителна чистота

Маслото от черен дроб на Европейската химера на Rosita™ се добива от уловена дива риба, живееща в едни от най-чистите води в света, и е широко тестван от независими лаборатории за тежки метали и други замърсители на околната среда. Тестването на всяка партида от трети страни доказва, че маслото от черен дроб на Европейската химера на Rosita™ е свободно от вредни нива на замърсители; дори без процеса на дестилация, който повечето рибно-маслени продукти трябва да преминат за отстраняване на замърсителите. Rosita използват само уловена дива Европейска химера, живееща сред най-чистите води в света, не се изисква химическа обработка за да се гарантира чистотата. Резултатът е чисто масло, с всички негови естествено срещащи се полезни съединения, непокътнати и в техните био-налични форми.

ТЕЖКИ МЕТАЛИ

Благодарение на чистотата на източника на черния дроб – Европейската химера – маслото не съдържа живак, кадмий и олово, и е с много ниски нива на общото количество арсен. По-голямата част на наличния арсен е органичен арсен. Лабораторните изследвания на всяка партида показват, че органичните съединения на арсена, намерени в рибата, са практически нетоксични.

БЕНЗОПИРЕН

Бензопиренът принадлежи към класа химикали, наречени полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), които се срещат в природата в следствие на изригването на вулкани и горски пожари. И все пак, това химично съединение се освобождава и пи човешката дейност – при процеса на горене на ралични изкуствени материали.

Регламент на Комисията (ЕС) № 1881/2006 определя максималното съдържание на бензопирен. За масла и мазнини (с изключение на какаово масло), предназначени за директна консумация от човека или влизащи в съства на други храни, максималните нива (мкг/кг мокро тегло) са 2 мкг/кг.

Бензопиренното съдържание на маслото от черен дроб на Европейска химера на Rosita™ е 0.26 мкг/кг. Това е изключително ниска стойност. Например, максималните нива, определени в Регламент (ЕС) № 1881/2006 на Комисията за кърмачета и преходни храни, включително мляко за кърмачета и преходно мляко, е 1 мкг/кг.

УСТОЙЧИВИТЕ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ
ДИОКСИНИ, ФУРАНИ, ДИОКСИНОПОДОБНИ ПХД И ПХДФ


Маслото от черен дроб на Европейска химера на Rosita™ се придържа към строгите изисквания за диоксини (полихлорирани дибензо-диоксини или ПХДД), фурани (полихлорирани дибензо-фурани или ПХДФ) и диоксиноподобни не- и моно-орто-заместени ПХБ (полихлорирани бифенили), определени от стандартите на Европейската комисия (ЕК). Анализът се базира на методологията за изпитвание на еквивалента на токсичност на Световната здравна организация (СЗО).

То отговаря също и на строгите европейски изисквания за полибромирани дифенилетери или ПБДЕ. Ето защо, в съгласие с европейски изисквания, е напълно безопасно да се насладите на маслото от черен дроб на Европейска химера на Rosita™.    
лв
260.00
 
лв
лв
65.00
 
лв