Полезно

Как се тества Rosita екстра-върджин маслото от черен дроб на треска?

Резултати от тестовете на всяка партида, извършени от лабораториите на EUROFINS и BDS, можете да видите тук: www.rositarealfoods.com Компанията Rosita се отнасят изключително сериозно към провеждането на тестове и използват редица водещи европейски институти за тестване на своята продукция( В Европа се прилага много стриктна политика в това отношение), сред които „Института по аквакултури“, водеща, международно призната институция за изследване на аквакултурите, базирана в рамките на Университета Стърлинг, Шотландия, както и редица независими норвежки лаборатории и институции с огромен опит в морските суровини и продукти.


Рибените масла на Rosita се тестват за устойчиви органични замърсители, включително пестициди( като ДТТ), производствени химикали( като полихлорирани бифенили (ПХБ), както и неумишлено получени странични продукти от производствените процеси (като диоксини и фурани). Маслата се тестват и за тежки метали и микробиологично заразяване. Резултатите от направените проби напълно отговарят на строгите изисквания и разпоредби на Европейската комисия и Световната Здравна Организация(СЗО) относно замърсителите в околната среда. Дълбоките фиорди на Северна Норвегия са едни от най-чистите и незамърсени океански води в света. Маслата на Rosita , също така, са анализирани от университети и свързани с правителството научни изследователи, някои от които са включени в мониторинга на качеството на рибените масла като цяло. Освен това, понастоящем маслата на компанията се използват в научни изследвания на водещи европейски университети.

Как потребителите могат да разберат дали рибеното масло от дроб на треска е гранясало или не? Има ли промяна в миризмата, цвета или консистенцията?

Доверете се на сетивата си. Гранясалото масло има неприятен вкус и мирис. То определено оставя „дращещо усещане“ в задната част на гърлото. Освен това, гранясалият продукт може да предизвика стомашно-чревно разстройство, което за по-дълъг период от време може да доведе до храносмилателни смущения. Гранясалото масло е по-тъмно на външен вид, което е още един белег за разпознаване. В крайна сметка, вашите сетива ви казват, че рибеното масло е с влошени качествени показатели и следва да не го приемате.

Как да съхранявате рибеното екстра-върджин масло от треска на Rosita?

Правилното съхранение е изключително важно за запазване на хранителните свойства на маслото. Светлината и топлината ускоряват скоростта на окисляване. Когато използвате продукта, дръжте го далече от директни източници на топлина и слънчева светлина. Веднага след като си закупите маслото го приберете в хладилник, ако възнамерявате да го консумирате относително скоро. При по-дълъг период на консумация, неотворените бутилки могат да се съхраняват във фризер за удължаване на трайността и добрите хранителни свойства на продукта. Веднъж след като отворите бутилката, консумирайте маслото в рамките на 2-3 месеца. Най-общо казано, съхранявайте продукта на тъмно и студено. При съхранение в хладилник или фризер течността може да помътнее и да се сгъсти, но това не трябва да ви притеснява. Преди употреба просто разклатете леко бутилката.

Д-р Никола от Rosita Family за витамин А, витамин D и рибеното масло от треска EVCLO

Като цяло прекомерното приемане на витамин А би могло да създаде проблеми. По-вероятно е тези проблеми да възникнат при приемането му в синтетична му форма. Макар да съществува риск от поява на проблеми и от приемането му в натуралните му форми, той е значително по-малък. Рибеното масло от треска не представлява такава опасност. Храните, съдържащи витамин А се делят на 3 вида: съдържащи високо, ниско и средно количество на витамина. Истинското, нерафинирано рибено масло от черен дроб на треска спада към категорията, съдържаща средно количество витамин А. 


Освен това, рибеното масло от треска е нерафинирана храна и съдържа натурален витамин D3, а е доказано, че съотношението на двата витамина е от съществено значение за действието им. Рибеното масло от треска се асоциира с токсично съдържание на витамин А, тъй като маслата, които в миналото са били подложени на тестовете за токсичност, са били преработени. Това от своя страна е налагало прибавяне на синтетични витамини, за да се възстановят загубените по време на обработката количества. Когато към маслото изкуствено се добавят витамини, това нарушава баланса в тяхното съотношение и намалява полезното им действие. Рибеното масло от треска на Rosita не съдържа синтетични витамини.