Условия на играта

 1. ОРГАНИЗАТОР

Игра : “Спечели колаген” се организира и провежда от Риъл Фуд EООД, 204692295, с адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 10е, вход А, ап. 10,  наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

 1. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Конкурса.

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното представяне.

2.3 В Конкурса участват всички тези, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Конкурса участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

 1. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

3.1 “Спечели колаген” се организира и провежда на територията на Република България.

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Периода на Конкурса се провежда на 30.03.24 - 31.03.24

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Да участва има право всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2. Участието в Конкурса не е обвързано с настоящо закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора или трети лица.

5.3. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни: да отбележи, че приема общите условия и да попълни име, имейл, телефонен номер и име на козметичен салон.

5.4. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им в социалната мрежа.

 1. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира на събитие „Дерматокозметичен симпозиум 2024 “

6.2 Награди:

 

Първа награда – Хидролизиран колаген RealFood

Втора награда – Хидролизиран колаген RealFood

Трета награда – Хидролизиран колаген RealFood

 

6.3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията: да отбележи, че приема общите условия и да попълни име, имейл, телефонен номер и име на козметичен салон.

 1. Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и се обявява лично на победителя или в социалните мрежи.
 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип.

7.2 Представител на Риъл Фуд ЕООД ще се свърже с победителя на лично за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

 1. ЗЛД

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за ЗЛД на абоната, съгласно ЗЗЛ данни.

„Политика за поверителност“ е налична тук: https://realfood.bg/page/privacy-policy

 1. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

 1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 30.03.2024 г.